HOA

(Chuyên mục : Ngất ngây vì hoa)
Lan Vani không lá (Vanilla aphylla Blume)
Vanda tím 
Lan Bò Cạp (Arachnis Blume)
Hoa vẫn vàng trước sân nhà tôi...
Dendro Mùa Xuân (Dendrobium nobile)
Lan Luân Cỏ (Eulophia graminea Lind.) 
Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc (Dendrobium findlayanum)
Lan Hoàng Hậu (Grammatophyllum scriptum)

Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011
Dendro Nắng (phần 2)
Lan Lọng Tai Thỏ và Lọng Chuột 
Lan Luân hoa xanh – Eulophia andamanensis Rchb.f.
Lan Túi Lưỡi Tái  - Micropera pallida (Roxb.) Lindl.